Podmiot

Katalog instalacji – należy wskazać miejsce instalacji Comarch Optima

Login – login operatora Optimy

Hasło – hasło operatora Optimy

Nazwa podmiotu – określa nazwę firmy (z kolumny Nazwa w oknie Lista firm przy logowaniu do Comarch Optima):

Połączenie z bazą podmiotu

Spróbuj wykryć konfigurację – jeśli prawidłowo uzupełniono informacje w sekcji Podmiot (powyżej), kliknięcie tego linku spowoduje automatyczne uzupełnienie wszystkich wymaganych pól w tej sekcji.

Nazwa serwera/instancji – określa nazwę serwera Microsoft SQL zawierającego bazę danych podmiotu Optimy (nie bazę konfiguracyjną!).

Autentykacja Windows lub SQL – określa tryb logowania na serwerze SQL. Z Zalecane jest ustawienie autentykacji SQL, gdyż gwarantuje to poprawność działania harmonogramu.

Nazwa użytkownika – nazwa logowania użytkownika na serwerze SQL.

Hasło – hasło logowania użytkownika na serwerze SQL.

Nazwa bazy danych – należy wskazać bazę danych zawierającą dane podmiotu Optimy.

Włącz śledzenie zmian – uruchamia mechanizm śledzenia zmian w towarach. Więcej informacji o śledzeniu zmian znajduje się tutaj.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk Testuj. Spowoduje to sprawdzenie poprawności połączenia.

Konfiguracja modułów

Wybierz moduły które można użyć w celu podłączenia integracji. Domyślny zestaw modułów to Handel i Kasa/Bank.

Jeśli posiadasz licencję na Kasa/Bank Plus, użyj jej zamiast Kasa/Bank.