Allegro – zmiany w zakresie mapowania produktów po kodzie GTIN

W związku ze zmianami w API Allegro konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie mapowania produktów po kodach EAN (GTIN).

Możliwość mapowania po kodach EAN zostanie wyłączona, a we wszystkich integratorach pojawi się specjalne narzędzie umożliwiające łatwe i zbiorcze skopiowanie kodu GTIN do pola Sygnatura w ofertach:

Dzięki temu możliwa będzie dalsza praca z integracją w pełnym zakresie.

Aby skorzystać z narzędzia, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom integrator i przejdź do Informacje > Sprawdź aktualizacje:
  2. Kliknij Napraw produkt i wykonaj kolejne kroki w celu pobrania aktualizacji:
  3. Integrator zostanie uruchomiony ponownie. Przejdź do menu Narzędzia i wybierz Narzędzie do kopiowania kodów „GTIN” do „Sygnatura”:
  4. Po krótkiej chwili zobaczysz listę ofert z podłączonego w integratorze konta:

    Domyślnie widoczne są tylko oferty, w których pole Sygnatura jest puste. Możesz przełączyć widok za pomocą przycisku Tylko oferty z pustą sygnaturą/Wszystkie oferty.
  5. Kliknij przycisk Wykonaj. Rozpocznie on proces kopiowania kodu GTIN do pola Sygnatura we wszystkich ofertach widocznych na liście.
  6. Po zakończonym procesie możesz powrócić do normalnej pracy z integratorem.