Przykładowy komunikat o błędzie:

Wystąpił problem podczas importowania zamówienia #123: Błąd tworzenia dokumentu. Ostatnia operacja: sesja.Save() Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu. Zapis nie jest możliwy. (800555FA).

Możliwe przyczyny opisują poniższe nagłówki.

Wybór modułów Optimy

  1. W konfiguracji połączenia z Optima wskaż moduły które są normalnie używane przez użytkownika wskazanego w polu Operator.
  2. W konfiguracji Optimy (Konfiguracja > Program > Użytkowe > Operatorzy > (wybrany operator) > zakładka Ogólne i Bazy) upewni się, że operator posiada uprawnienia do modułów wskazanych w punkcie 1. Minimalne wymagane moduły to Kasa/Bank (lub Kasa/Bank Plus) i Handel


Wskazanie klucza dla operatora

  1. Uruchom Monitor Menedżera Kluczy
  2. wybierz Pokaż konfigurację
  3. Przejdź do zakładki Konfiguracja. Będą potrzebne informacje z pól: Serwis zainstalowany na serwerze oraz Nr klucza.
  4. Przejdź do konfiguracji baz Optimy (Konfiguracja > Program > Użytkowe > Operatorzy > (wybrany operator) > Bazy).
  5. Dla bazy używanej w integracji wprowadź w polu Serwer klucza wartość z pola Serwis zainstalowany na serwerze, następnie dwa dwukropki :: i dalej wartość z pola Nr klucza.
    Dla przykładu powyżej będzie to zatem: NUC01\MSSQL::987654.
  6. Zapisz ustawienia.