Integrator umożliwia ograniczenie zbioru produktów które chcemy przesyłać/aktualizować w sklepie.

Ustawienie to można znaleźć w dwóch miejscach: Konfiguracja -> Produkty -> Eksport z Subiekta / Aktualizacja w Subiekcie > Ograniczenie asortymentu (domyślny filtr produktów):

Oraz w oknie Import/Eksport towarów -> zakładka: Asortyment w ERP poprzez kliknięcie: Filtruj…:

Zanim zaczniesz – omówienie filtrów

Zaprezentowane tutaj filtry dotyczą wyłącznie zakładki Asortyment w ERP i wykonywanych z tego poziomu akcji. Nie wpływają w żaden sposób na widoczność w zakładce Asortyment w sklepie lub nie pełnią żadnej roli ogranicznika podczas importu zamówień. Po włączeniu filtra integrator zaprezentuje uszczuploną listę towarów pomniejszoną do towarów spełniających zasady filtra. Przedstawione tutaj filtry można dowolnie mieszać ze sobą.

  1. Ostatnio użyte – pozwala wybrać ostatnio wybrane filtry. Zatwierdzenie przyciskiem OK powoduje zmianę w programie.
  2. Wyczyść filtr – zdejmuje wszystkie filtry.
  3. Zapisz jako domyślny filtr – powoduje, że skonfigurowany harmonogram skorzysta z filtra po zapisaniu przyciskiem OK.
  4. Przycisk OK – służy do zatwierdzania zmian.