Integrator umożliwia ograniczenie zbioru produktów które chcemy przesyłać/aktualizować w sklepie.

Ustawienie to można znaleźć w dwóch miejscach: Konfiguracja > Produkty  > Eksport z Optimy do sklepu / Aktualizacja w Optimie > Ograniczenia asortymentu (domyślny filtr produktów)

Oraz w oknie Import/Eksport towarów-> zakładka: Asortyment w ERP poprzez kliknięcie: Filtruj…:

Zaprezentowane tutaj filtry dotyczą wyłącznie zakładki Asortyment w ERP i wykonywanych z tego poziomu akcji. Nie wpływają w żaden sposób na widoczność w zakładce Asortyment w sklepie lub nie pełnią żadnej roli ogranicznika podczas importu zamówień.

Poszczególne kryteria łączone są ze sobą za pomocą operatora and (i). Oznacza to, że aby produkt był widoczny na liście, musi spełniać wszystkie określone kryteria.

Zaznaczenie pola Zapisz jako domyślny filtr powoduje, że określony filtr zostanie zapamiętany przez program i załadowany za każdym razem.

To ustawienie ma zastosowanie dla harmonogramu. Oznacza to, że towary przesyłane w harmonogramie muszą spełniać określone w tym miejscu kryteria.

W celu zresetowania domyślnego filtra, najpierw zaznacz pole Zapisz jako domyślny filtr, a następnie kliknij przycisk Wyczyść filtr.

Typ towaru

Pozwala na określenie rodzaju towaru: towar prosty, towar złożony, usługa prosta i usługa złożona.

Grupa towaru

Kryterium pozwala ograniczyć zbiór towarów wyłącznie do pozycji należących do określonej grupy.

Kategoria sprzedaży

Kryterium pozwala ograniczyć zbiór towarów wyłącznie do pozycji należących do określonej kategorii sprzedaży.

Kategoria zakupu

Kryterium pozwala ograniczyć zbiór towarów wyłącznie do pozycji należących do określonej kategorii zakupu.

Atrybut

Kryterium pozwala ograniczyć zbiór towarów wyłącznie do pozycji zawierających wskazany atrybut (dowolny z wybranych).

Pozostałe

Aktywność

Kryterium pozwala ograniczyć zbiór towarów wyłącznie do pozycji spełniających kryterium aktywności w Optimie.

Dostępne wartości to:

  • wszystkie,
  • tylko aktywne,
  • tylko nieaktywne.

Nowe

Kryterium pozwala ograniczyć zbiór towarów wyłącznie do pozycji nowo dodanych lub istniejących wcześniej. Działanie tego filtra wymaga aktywnego śledzenia zmian.

Przez towar nowy rozumiemy towar, który został dodany do bazy Subiekta, ale nie został jeszcze wyeksportowany lub zaktualizowany w sklepie przez integrator.

Dostępne wartości to:

  • bez znaczenia,
  • tylko nowo dodane,
  • wszystkie poza nowo dodanymi.