W niektórych sytuacjach katalog tymczasowy (TEMP) systemu Windows ulega przepełnieniu, w wyniku czego integrator nie może podjąć akcji. Aby usunąć ten problem należy przejść ścieżkę uruchamiając program jako administrator : Program -> Zaawansowane -> Uruchamianie jako SYSTEM

Jeśli program nie był uruchomiony jako administrator, program poprosi o przyznanie uprawnień administracyjnych. Należy mu ich udzielić. I następnie przejść raz jeszcze ścieżkę Program -> Zaawansowane -> Uruchamianie jako system.

Po uruchomieniu, należy wybrać plik czyszczenie_temp.cmd znajdujący się w katalogu integratora.

Wyświetlenie napisu Press any key to continue oznacza, że program zakończył pracę czyszczenia katalogów tymczasowych. Wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zamknięcie okna.