Integrator umożliwia przesyłanie dokumentów sprzedaży wystawionych w Optimie do sklepu (PrestaShop, BaseLinker, WooCommerce, Apilo), gdzie zostają powiązane z zamówieniem i mogą zostać pobrane przez kupującego lub administrację sklepu.

Do jednego zamówienia może zostać przypięty tylko jeden dokument sprzedażowy.

Aby włączyć te funkcje należy wejść w Konfiguracja > Aktualizacja zwrotna i statusy – należy zaznaczyć w sekcji Akcja po zrealizowaniu zamówienia checkbox: Przesyłaj dokumenty sprzedaży w PDF do sklepu.

Dokument sprzedaży zostanie wysłany do sklepu w momencie:

  • importu zamówienia – jeśli w konfiguracji wybrano import do dokumentu sprzedaży (DS)
  • uruchomienia aktualizacji zwrotnej – jeśli w konfiguracji wybrano import do dokumentu RO lub PF, a dokument ten został zrealizowany (wystawiony dokument sprzedaży i wydania):

PrestaShop

Wygenerowany dokument PDF zastępuje wygenerowany przez PrestaShop.

WooCommerce

W WooCommerce należy aktywować moduł prezentowania faktur. Aby to zrobić, przejdź do Narzędzia (1) w ustawieniach wtyczki SubSync (2) w WooCommerce: Dokumenty sprzedaży w PDF (3):

 

W panelu klienta faktury zostaną zaprezentowanie w kolumnie Dokument sprzedaży, skąd mogą zostać pobrane:

BaseLinker

Z uwagi na specyfikę BaseLinkera, integrator najpierw generuje fakturę wg wzorca BaseLinker a następnie dołącza do zamówienia dokument PDF wygenerowany przez Subiekta:

Należy pamiętać o wskazaniu serii numeracji faktur w konfiguracji programu.