Akcja po zaimportowaniu zamówienia

Określa czynności, które zostaną wykonane po zaimportowaniu zamówienia integratorem do Optimy.

Po zaimportowaniu zamówienia ustaw status – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Wyślij e-mail do klienta – wysyła wiadomość e-mail na adres powiązany z płatnikiem dokumentu. Treść wiadomości należy ustawić klikając link Szablon wiadomości… .

 

Akcja po zrealizowaniu zamówienia

Określa czynności, które zostaną wykonane po zrealizowaniu zamówienia w Optimie.

Ustawienie dostępne wyłącznie dla trybu importu RO lub PF.

Akcje te wykonywane są w aktualizacji zwrotnej lub podczas importu zamówienia, jeśli w momencie importu zamówienia jest ono gotowe do realizacji

Po zrealizowaniu zamówienia ustaw status – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Wyślij e-mail do klienta – wysyła wiadomość e-mail na adres powiązany z płatnikiem dokumentu. Treść wiadomości należy ustawić klikając link Szablon wiadomości… . Za pomocą opcji Dołącz dokument sprzedaży w PDF możliwe jest dołączenie do wiadomości załącznika z dokumentem sprzedaży.

Przesyłaj dokumenty sprzedaży w PDF do sklepu – pozwala przesłać obraz dokumentu sprzedaży w formacie PDF do sklepu. Funkcja dostępna jest dla sklepów, które obsługują taką funkcjonalność (np. PrestaShop, WooCommerce, BaseLinker, Apilo, SellAsist itd.).

Konfiguracja e-mail

Adres e-mail nadawcy – wskazuje nawę skrzynki z której wysyłane są wiadomości (odpowiednik nagłówka FROM).

Serwer SMTP – nazwa serwera SMTP (sprawdź w konfiguracji Twojego klienta poczty).

Login SMTP – login do serwera poczty wychodzącej, zwykle taki sam jak adres e-mail nadawcy.

Hasło SMTP – hasło do serwera poczty wychodzącej.

Port SMTP – port TCP serwera poczty (sprawdź w konfiguracji Twojego klienta poczty). Najczęściej używane numery portów są dostępne na liście.

SSL/TLS – włącza szyfrowanie komunikacji z serwerem SMTP.

Ignoruj błędy certyfikatu – pozwala na połączenie z serwerem, którego certyfikat SSL jest nieprawidłowy (np. z powodu używania innej nazwy domeny).

Tryb testowy – w trybie testowym wszystkie wiadomości e-mail kierowane są do odbiorcy wskazanego w polu Adres odbiorcy. Zalecamy użycie trybu testowego przez pierwszych kilka dni, aby mieć pewność co do prawidłowej konfiguracji powiadomień.

Temat wiadomości – wskazuje temat wiadomości z powiadomieniem (odpowiednik nagłówka SUBJECT).

Treść wiadomości – pozwala na wprowadzenie tekstu wiadomości.

Dołącz dokument sprzedaży w PDF – włącza funkcję która dodaje załącznik z dokumentem sprzedaży (FS/PA) do odpowiednich wiadomości.

Testuj – pozwala na wysłanie na wskazany adres testowej wiadomości.

Pozostałe ustawienia

Resetuj statusy aktualizacji zwrotnej

Resetowanie statusu aktualizacji zwrotnej polega na oznaczeniu wybranych z listy parametrów (przechowywanych wewnętrznie w bazie danych) dla wszystkich zamówień pobranych do określonej daty (włącznie). Dzięki temu można uniknąć wysłania setek powiadomień/statusów/wiadomości dla zamówień zaimportowanych przed wskazaną datą.

Zaznacz na liście Resetuj parametry parametry do zresetowania i kliknij Resetuj.

Zalecamy zresetowanie statusów za każdym razem gdy następuje zmiana ustawień w zakładce Aktualizacja zwrotna i statusy

Zobacz także:

Aktualizacja zwrotna