1. Microsoft Windows 10, Windows 11. Windows Server 2016 lub nowszy.
  2. Microsoft.NET Framework 4.7.2.
  3. Comarch Optima w wersji aktualnej na dzień instalacji integratora.
  4. Przynajmniej jedna wolna licencja dostępowa na moduł Handel i Kasa/Bank (lub Kasa/Bank Plus).
  5. Na stanowisku na którym działać będzie integrator musi być zainstalowana i działająca instalacja Comarch Optima.
  6. Dostęp do panelu administracyjnego sklepu.
  7. Dodatek IonCube na usłudze hostingowej sklepu (tylko dla PrestaShop, WooCommerce, ShopGold, Magento).
  8. Wersja PHP sklepu co najmniej 7.4. (tylko dla PrestaShop, WooCommerce, ShopGold, Magento).