Anulowanie zamówień

Włącz funkcję wycofywania anulowanych zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako anulowane) które określają zamówienia anulowane (np. zwrócone przez kupującego).

Więcej informacji o funkcji wycofywania anulowanych zamówień znajdziesz tutaj.

Realizacja zamówień

Opcje te aktywne są wyłącznie, gdy wybrano tryb importu do dokumentu RO lub PF

Włącz funkcję automatycznej realizacji RO/PF na podstawie statusów zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako zrealizowane) które określają zamówienia gotowe go realizacji (np. opłacone przez kupującego).

Data realizacji określa datę dokumentu sprzedaży i wydania utworzonego w skutek realizacji RO lub PF. Dostępne ustawienia to:

  • Data wystawienia RO,
  • Data dzisiejsza (z momentu realizacji).
Więcej informacji o funkcji automatycznej realizacji zamówień na podstawie statusów zamówień znajdziesz tutaj.

Obsługa błędów

  • Zmień status zamówieniom, których nie udało się zaimportować lub zrealizować – pozwala na oznaczenie zamówień, których import nie powiódł się na etapie wystawiania dokumentu sprzedaży (np. zabrakło stanu magazynowego, problem z informacjami o towarze, problem z danymi kontrahenta). Ustawienie to nie zadziała gdy błędy wystąpią „wyżej” – np. na etapie pobierania zamówienia ze sklepu lub otwierania połączenia z Optimą.