Zakładka ta umożliwia skonfigurowanie reguł podatkowych stosowanych dla zamówień zagranicznych.

Domyślna konfiguracja zawiera dwie najczęściej spotykane reguły podatkowe. Mogą one nie odpowiadać profilowi działalności Państwa firmy. Każdorazowo należy skonsultować te ustawienia z radcą podatkowym lub księgowym.

Opcje dodawania, edycji i usuwania reguł dostępne są w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszki).

Reguły należy skonfigurować w taki sposób, aby nie dochodziło do sytuacji w której integrator dopasuje więcej niż jedną regułę podatkową do importowanego zamówienia. W takim przypadku wyświetlony zostanie komunikat o błędzie o treści „Do tego zamówienia pasuje więcej niż jedna reguła podatkowa. Sprawdź konfigurację programu„, a import zamówienia zostanie przerwany.

Reguła podatkowa

Okno to prezentuje właściwości określonej reguły.

Menu kontekstowe (pod prawym klawiszem myszki) zawiera funkcje ułatwiające pracę z listą krajów.

Każda reguła może określić wartości parametrów:

  • Rodzaj transakcji
  • Podatnik VAT czynny/aktywny w VIES

Odpowiadają im poniższe pola na dokumencie w Optimie:

Wartości te mogą być ustalane na podstawie: kraju nabywcy (płatnika), kraju odbiorcy, rodzaju nabywcy (osoba fizyczna lub firma).