Od lutego 2023 integratory dystrybuowane są z jednym, uniwersalnym brokerem obsługującym wersje IonCube Loader od 9 do 13 oraz PHP od 7.0 do 8.2.

Oznaczony jest nazwą pliku zakończoną „9-13”.