Funkcja ta pozwala na automatyczne przetwarzanie dokumentów RO/PF wygenerowanych uprzednio przez integrator na dokument końcowy jakim jest faktura/paragon + WZ – po wskazaniu odpowiedniego statusu w konfiguracji. Integrator będzie próbował realizować zamówienie do skutku (np. gdy realizacja nie powiodła się z powodu niewystarczającej ilości towaru w magazynie). Wyszukiwanie zamówień do realizacji odbywa się  przy każdym wczytaniu listy zamówień (kliknięcie odśwież listę) lub cyklicznie, podczas każdego z uruchomień zadania harmonogramie.

Przykładowe scenariusze

Scenariusz I: Nowe zamówienie – nieopłacone w momencie importu

  1. Zamówienie pokazuje się na liście zamówień do pobrania.
  2. Zamówienie zostaje zaimportowane jako RO.
  3. Przy każdym pobraniu listy zamówień integrator sprawdza, czy zamówienie zmieniło swój status na opłacony. W przypadku zmiany, odszukuje RO i realizuje jako odpowiedni dokument sprzedaży.
  4. Opcjonalnie w aktualizacji zwrotnej może zostać wysłana informacja na sklep o tym fakcie lub zostać wysłana wiadomość e-mail do klienta wraz z dokumentem sprzedaży w załączniku.
  5. Integrator będzie próbował zrealizować RO do skutku – jeśli nie będzie wystarczającej ilości w magazynie, to po uzupełnieniu dostawy integrator sam zrealizuje RO.

Scenariusz II: Nowe zamówienie – opłacone w momencie importu

  1. Zamówienie pokazuje się na liście zamówień do pobrania.
  2. Zamówienie zostaje zaimportowane jako RO.
  3. Po zakończeniu importu zamówień integrator od razu odszukuje RO i realizuje je na odpowiedni dokument sprzedaży.
  4. Opcjonalnie w aktualizacji zwrotnej można wysłać informację o tym fakcie do sklepu.

Scenariusz III: Ponowny import zamówienia, do którego integrator wystawił już samodzielnie dokument sprzedaży

W takim wypadku zaimportuje się jedynie dokument RO i integrator nie będzie już próbował wystawić dokumentu sprzedaży. Integrator „pamięta”, że do tego zamówienia został wystawiony dokument sprzedaży.