Formy płatności

Mapowanie form płatności – pozwala na zmapowanie formy płatności ze sklepu internetowego na metodę płatności w Optimie.

W przypadku niektórych platform (np. BaseLinker, Allegro) dostępne formy płatności pobierane są z ostatnich 1000 zamówień złożonych w sklepie. Jeśli na powyższej liście nie ma określonej formy płatności, należy złożyć nowe zamówienie i przypisać mu brakującą formę.

Ignoruj błędy mapowania płatności i użyj tej formy jako domyślnej – w przypadku gdy integrator natrafi na zamówienie, którego forma płatności nie została prawidłowo zmapowana, może zachować się na dwa sposoby:

  • jeśli zaznaczono w/w opcję – użyje formy płatności wskazanej w tym polu,
  • jeśli nie zaznaczono w/w opcji – wyświetli błąd i przerwie import zamówienia.

Statusy zamówień

Pobieraj zamówienia o statusie – na podstawie tego ustawienia integrator zaprezentuje (lub nie) zamówienia na liście w głównym oknie programu. Ustawienie to ma także zastosowanie dla harmonogramu. Należy wybrać z listy interesujące nas statusy zamówień po odświeżeniu jej przyciskiem ⟲

Powiązania towarów

Symbol usługi powiązanej z kosztami transportu – usługa pod którą integrator będzie podpinał koszty dostawy. Dokładny transport wybrany przez klienta, będzie zapisywany w polu: Opis pozycji usługi transportowej.

Symbol usługi powiązanej z kosztami dodatkowymi – usługa, którą integrator będzie podpinał pod koszty dodatkowe (jeśli wystąpią). Kosztem dodatkowym może być np. prowizja operatora płatności. Sugerowane nazwy to Pakowanie lub Obsługa płatności.

Jeśli na liście brakuje określonej metody dostawy, należy złożyć w sklepie zamówienie i wskazać na nim metodę dostawy której brakuje.

Mapowanie usług dostawy – Umożliwia podpięcie różnych usług z Optimy pod różne rodzaje dostawy ze sklepu.

Jeśli liczba usług w Optimie jest duża, a ograniczenie pojemności listy nie pozwala zobaczyć wszystkich usług, możemy użyć trybu ręcznego wprowadzania (pod prawym przyciskiem myszki):