Obsługa przesyłania dokumentów PDF w SellAsist

Informujemy o wprowadzeniu obsługi przesyłania dokumentów sprzedaży w formacie PDF do platformy SellAsist.

Aby skorzystać z nowej funkcjonalności, zaktualizuj swój integrator i wskaż odpowiednie pole dodatkowe w konfiguracji integratora oraz włącz przesyłanie PDF:

Aktualizacja nie zmienia numerów wersji.

Zobacz także:

Aktualizacja nie zmienia numerów wersji – jak ją pobrać?