SubSync 2.10.0.0

Migracja na środowisko .NET Runtime 4.7.2 Subiekt NEXO: zmiana sposobu przechowywania adresu dostawy, zmiana sposobu fiskalizacji dokumentów Subiekt GT: obsługa kodów GTU Możliwość identyfikowania kontrahentów wg numeru telefonu Możliwość zablokowania …

Zmiany w obsłudze kolizji harmonogramu dla usług

Dotyczy: SubSync, WfSync, SymSyncPro Wprowadzamy zmiany w usługach SubSyncService, WfSyncService i SymSyncProService. W przypadku kolizji zadań harmonogramu (gdy nowe zadanie ma się uruchomić, ale poprzednie jeszcze nie ukończyło się), usługa: …

Zmiany w integracjach z Allegro: tryb produktowy

Dotyczy: SubSync, WfSync, SymSyncPro W związku ze zmianami w API Allegro wprowadziliśmy zmiany w zakresie eksportu towarów. Doszły: możliwość eksportowania towarów wraz z natychmiastowym podłączeniem produktu i uzupełnieniem informacji o …