Wyróżnik mapowania kategorii

Czym jest wyróżnik mapowania kategorii Wyróżnik mapowania kategorii to wartość która pozwala na obsługę więcej niż jednej integracji w ramach jednej bazy podmiotu. Nazwa „wyróżnik mapowania kategorii” sugeruje że wartość …

Podłączenie drugiego sklepu

Podłączenie kolejnego sklepu w ramach jednej licencji W ramach jednej licencji integrator można skonfigurować jednocześnie do pracy z większą liczbą sklepów. Warunkiem jest aby wszystkie sklepy były oparte na tej …

Zmiany w obsłudze kolizji harmonogramu dla usług

Dotyczy: SubSync, WfSync, SymSyncPro Wprowadzamy zmiany w usługach SubSyncService, WfSyncService i SymSyncProService. W przypadku kolizji zadań harmonogramu (gdy nowe zadanie ma się uruchomić, ale poprzednie jeszcze nie ukończyło się), usługa: …