Obsługa przesyłania dokumentów PDF w SellAsist

Informujemy o wprowadzeniu obsługi przesyłania dokumentów sprzedaży w formacie PDF do platformy SellAsist. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności, zaktualizuj swój integrator i wskaż odpowiednie pole dodatkowe w konfiguracji integratora oraz …

WfSync 2.4.1.0

Aktualizacja 2.4.1.0: Możliwość wysyłania dokumentów sprzedaży w PDF z eDokumentów Aktualizacje dot. platform: eBay: pobieranie tokenów dostępowych przez domyślną przeglądarkę systemową, obsługa podatku e-commerce Apilo (ErpBox): obsługa zdjęć, obsługa dodatkowych …

Obsługa dokumentów PDF w WAPRO

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się zapotrzebowanie na wysyłkę dokumentów sprzedaży w formacie PDF z WAPRO, integrator WfSync został rozbudowany o tą funkcję. W przeciwieństwie do Subiekta czy Symfonii, …

Wyróżnik mapowania kategorii

Czym jest wyróżnik mapowania kategorii Wyróżnik mapowania kategorii to wartość która pozwala na obsługę więcej niż jednej integracji w ramach jednej bazy podmiotu. Nazwa „wyróżnik mapowania kategorii” sugeruje że wartość …