Uruchamianie integratora na kolejnym stanowisku

Integrator może być uruchamiany jednocześnie na kilku stanowiskach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • W przypadku Subiekta GT, Subiekta Nexo Pro i Navireo należy zwrócić uwagę na ilość dostępnych licencji stanowiskowych i licencji Sfery.
 • W przypadku integratora SubSync, Subiekt/Navireo musi być zainstalowany i prawidłowo uruchamiać się na nowym stanowisku.
 • W przypadku niektórych platform (np. BaseLinker, Shoper) może być konieczne obniżenie limitów prędkości przesyłania danych (w konfiguracji integratora).
 • W przypadku Allegro i Apilo plik token powinien być wskazany w miejscu dostępnym dla wszystkich stanowisk (dysk sieciowy).
 • W przypadku Subiekta Nexo Pro, na nowym stanowisku zaleca się ustawienie katalogu binariów.
 • Nie zaleca się uruchamiania harmonogramu na więcej niż 1 stanowisku.

Instalacja

 1. Na nowym stanowisku zainstaluj integrator w aktualnej wersji – pobierz aktualny pakiet instalacyjny ze strony integratory.pl.
 2. Skopiuj ze starego stanowiska następujące pliki znajdujące się w katalogu programu:
  1. Plik licencji (license.txt)
  2. Plik(i) konfiguracyjne (domyślnie SubSync2.exe.Config, WfSync.exe.Config lub SymSyncPro.exe.Config)Domyślne ścieżki instalacji to:
   C:\Program Files (x86)\RTNET\SubSync2
   C:\Program Files (x86)\RTNET\WfSync
   C:\Program Files (x86)\RTNET\SymSyncPro
 3. Uruchom integrator na nowym stanowisku i wykonaj test połączenia z bazą danych (Konfiguracja > Połączenie z Subiektem/WAPRO/Symfonią > Testuj).