Zmiany w obsłudze kolizji harmonogramu dla usług

Dotyczy: SubSync, WfSync, SymSyncPro

Wprowadzamy zmiany w usługach SubSyncService, WfSyncService i SymSyncProService.

W przypadku kolizji zadań harmonogramu (gdy nowe zadanie ma się uruchomić, ale poprzednie jeszcze nie ukończyło się), usługa:

 1. Sprawdzi czas ostatniego zapisu do pliku logu integratora (de facto jest to jego ostatnia aktywność).
 2. Jeśli ostatnia aktywność miała miejsce mniej niż 30 minut temu – uruchomienie nowego zadania zostanie pominięte, aby poprzednie zadanie miało jeszcze szansę się zakończyć.
 3. Jeśli ostatnia aktywność miała miejsce więcej niż 30 minut temu – przyjmujemy, że zadanie zablokowało się. Usługa spróbuje zakończyć je przed czasem i:
  • jeśli zakończenie go uda się – zostanie uruchomione nowe zadanie
  • jeśli zakończenie nie uda się – uruchomienie nowego zadania zostanie pominięte.

Domyślny czas 30 minut można zmienić poprzez ustawienie wartości rejestru:

 • Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SubSyncService
  lub HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SymSyncProService
  lub HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WfSyncService
 • Nazwa wartości: TaskTimeout
 • Typ wartości: DWORD
 • Wartość: liczba całkowita określająca czas (w minutach)

Stare ustawienie dotyczące kolizji zadań (poniżej) zostanie usunięte.

Aktualizacja nie zmienia numerów wersji.