Z uwagi na dużą liczbę oferowanych przez nas integracji (obecnie 15 platform eCommerce i 7 programów ERP co daje 105 kombinacji), nie wszystkie wprowadzane przez nas zmiany są publikowane pod nowymi numerami wersji.

Dotyczy to zmian i aktualizacji które:

 • są mniej istotne,
 • dotyczą niewielkiej grupy Klientów,
 • nie są poprawkami krytycznych błędów.

Pozwala to na uniknięcie sytuacji w których program monituje dostępność aktualizacji, która dla większości Klientów nie zmieni niczego w działaniu aplikacji, co z kolei w dłużej perspektywie czasu mogłoby prowadzić do zniechęcenia do pobierania aktualizacji istotniejszych.

Jak pobrać mniej istotne aktualizacje?

Skorzystaj z funkcji Napraw produkt w Aktualizatorze RTNET:

 1. Uruchom integrator i wybierz Informacje > Sprawdź aktualizacje
  lub
  Przejdź do katalogu integratora i uruchom RtnetUpdater.exe.
  Domyślne ścieżki instalacji to:
  C:\Program Files (x86)\RTNET\SubSync2
  C:\Program Files (x86)\RTNET\WfSync
  C:\Program Files (x86)\RTNET\OpSync
  C:\Program Files (x86)\RTNET\SymSyncPro
 2. Wybierz przycisk Napraw produkt:
 3. Aktualizator zapyta, czy wykonać kopię zapasową plików. Zalecamy wybranie opcji Tak:
 4. Upewnij się, że program antywirusowy (w szczególności firm Comodo i Avast) jest zatrzymany. Potwierdź przyciskiem OK:
 5. Aktualizacja zostanie wykonana, a integrator oraz usługi – jeśli były uruchomione – zostaną uruchomiony ponownie: