Obsługa dokumentów PDF w WAPRO

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się zapotrzebowanie na wysyłkę dokumentów sprzedaży w formacie PDF z WAPRO, integrator WfSync został rozbudowany o tą funkcję.

W przeciwieństwie do Subiekta czy Symfonii, obrazy PDF dokumentów należy wygenerować wcześniej w WAPRO i zapisać je w eDokumentach. Wynika to z braku wsparcia WAPRO dla generowania PDF przez API.

Zatem scenariusz pracy z dokumentami PDF może wyglądać następująco:

  1. Zaimportuj zamówienie do dokumentu ZO.
  2. Z poziomu WAPRO zrealizuj ZO na fakturę lub paragon. W momencie wystawiania dokumentu sprzedaży WAPRO może wygenerować automatycznie eDokument. Opcjonalnie wygeneruj eDokumenty ręcznie z poziomu WAPRO.

Lub:

  1. Zaimportuj zamówienie do dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura).
  2. Z poziomu WAPRO zbiorczo wygeneruj eDokumenty .

Szczegółowo zagadnienie opisuje ten artykuł pomocy.

Aktualizacja nie zmienia numerów wersji.