Instalowanie dodatków StoreExtensions.php , Init.php

Dodatki integratorów występują w formie jednego z dwóch rodzajów pliku. Są to kolejno:

  1. StoreExtensions.php
  2. Init.php
Jeśli na serwerze FTP posiadasz już pliki Init.php lub StoreExtensions.php zamiast go nadpisywać – skontaktuj się z nami. Nadpisanie skasuje istniejącą funkcjonalność, nasz support natomiast połączy pliki, abyś nie utracił funkcjonalności płynącej z poprzedniego dodatku
Wybierając Konfiguracja > Połączenie ze sklepem > Testuj możesz sprawdzić obecność plików StoreExtensions.php i Init.php:

Instalacja dodatku z poziomu managera plików

Do tego celu można posłużyć się programem WinSCP i protokołem FTP, SCP lub innym.

Plik powinien znaleźć się w tym samym katalogu co plik Broker.php:

Lokalizacja folderu wtyczki brokera dla poszczególnych platform:

  • PrestaShop: /modules/RtnetSubSync/Broker
  • WooCommerce: /wp-content/plugins/RtnetSubSync/Broker
  • Magento: /RtnetSubSync lub /pub/RtnetSubSync
  • ShopGold: /webserwis/RtnetSubSync
Uwaga dla użytkowników PrestaShop / WooCommerce:
Jeśli w przyszłości zaktualizujesz brokera przez panel sklepu usuwając go z zakładki z modułami, istniejący folder brokera a co za tym idzie zainstalowane dodatki zostaną skasowane – proces będzie wymagał powtórzenia! Bezpieczne sposoby aktualizacji brokera znajdziesz poniżej:

Aktualizacja brokera (PrestaShop, WooCommerce, Magento i ShopGold)