Zmiany w obsłudze IonCube dla PrestaShop, WooCommerce, Magento i ShopGold

Od 1 lutego 2023 unifikujemy brokery pod kątem obsługi różnych wersji IonCube.

Oznacza to, że nie będzie już konieczne dobieranie odpowiedniej wersji brokera pod kątem kombinacji wersji PHP i IonCube zainstalowanych na serwerze WWW. Cztery osobne wersje (v9, v10, v11 i v12) zostają zastąpione jedną wersją (v9-12), która automatycznie wykrywa i ładuje biblioteki brokera w odpowiedniej wersji.

W przypadku niepowodzenia wykrycia odpowiedniej wersji istnieje możliwość ręcznego wskazania jej w konfiguracji integratora w zakładce Połączenie ze sklepem > Pokaż ustawienia zaawansowane > Wersja IonCube:

Broker w nowej wersji jest kompatybilny z dotychczasowymi dodatkami (StoreExtensions.php i Init.php)

Aktualizacja nie zmienia numerów wersji.