SubSync 2.10.0.0

 • Migracja na środowisko .NET Runtime 4.7.2
 • Subiekt NEXO: zmiana sposobu przechowywania adresu dostawy, zmiana sposobu fiskalizacji dokumentów
 • Subiekt GT: obsługa kodów GTU
 • Możliwość identyfikowania kontrahentów wg numeru telefonu
 • Możliwość zablokowania możliwości ponownego zaimportowania tego samego zamówienia
 • Harmonogram: nowy sposób obsługi kolizji zadań
 • Konsola Użytkownika: obsługa powiadomień e-mail
 • Dodanie funkcji optymalizujących wydajność bazy danych
 • Dodanie funkcji zmiany statusu zamówienia jeśli jego import nie powiedzie się
 • Allegro: obsługa trybu produktowego oraz możliwość manipulacji statusem realizacji zamówienia (wymagane uzupełnienie konfiguracji w zakładce „Zamówienia (2)” – Statusy zamówień)
 • Shoper: obsługa zmiany statusów produktów (wymagane uzupełnienie konfiguracji w zakładce „Połączenie ze sklepem”)
 • WooCommerce, PrestaShop, Magento, ShopGold: ulepszenie mechanizmu aktualizacji brokera
 • Aktualizator RTNET: mechanizm wykonywania kopii zapasowych
 • Poprawki błędów i usprawnienia

Przed aktualizacją upewnij się, że posiadasz aktualną wersję Subiekta.