Akcja po zaimportowaniu zamówienia

Określa czynności, które zostaną wykonane po zaimportowaniu zamówienia integratorem do Symfonii.

Zmień status zamówienia – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Akcja po zrealizowaniu zamówienia w ERP

Określa czynności, które zostaną wykonane po zrealizowaniu zamówienia w Symfonii (wystawienie dokumentu sprzedaży do ZMO i oznaczenie go przez Symfonię jako zrealizowane).

Ustawienie dostępne wyłącznie dla trybu importu ZK lub ZK z rezerwacjami.

Akcje te wykonywane są w aktualizacji zwrotnej lub podczas importu zamówienia, jeśli w momencie importu zamówienia jest ono gotowe do realizacji

Zmień status zamówienia – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Przesyłaj dokumenty sprzedaży w PDF do sklepu – pozwala przesłać obraz dokumentu sprzedaży w formacie PDF do sklepu. Funkcja dostępna jest dla sklepów, które obsługują taką funkcjonalność (np. PrestaShop, WooCommerce, BaseLinker, SellAsist itd.).

Aby ustawienie było skuteczne, należy dokonać dodatkowej konfiguracji usługi WebApi.