Ustawienia kontekstu sklepu

Niektóre ustawienia konfiguracyjne mają wpływ na zachowanie mechanizmu wymiany danych po stronie sklepu i muszą być wprowadzane po stronie brokera.

Dotychczas ustawienia te były wprowadzane za pomocą plików Init.php, na przykład poniższy plik powoduje zmianę trybu naliczania podatku od kuponów rabatowych:

<?php
if (!defined(’RTNETSS_DISCOUNT_MODE’)) {
define(’RTNETSS_DISCOUNT_MODE’, '1′);
}

Zmiana tych ustawień była skomplikowana i wymagała działania na systemie plików sklepu.

Wprowadzamy nowy, prostszy mechanizm zarządzania tymi ustawieniami. Są one dostępne z poziomu konfiguracji integratora w zakładce Połączenie ze sklepem, po kliknięciu przycisku Pokaż ustawienia zaawansowane i następnie Konfiguracja kontekstu sklepu:

Dla zachowania kompatybilności z poprzednim rozwiązaniem, zastosowaliśmy następujące reguły:

  • Jeśli istnieje plik Init.php, jego ustawienia zostaną zastosowane jak dotychczas.
  • Jeśli istnieje plik Init.php i jednocześnie dokonano zmiany ustawienia w Ustawieniach kontekstu sklepu, priorytet ma ustawienie z kontekstu sklepu.

Oznacza to, że po aktualizacji integratora i brokera nie są wymagane żadne dodatkowe zmiany w ustawieniach Init.php lub kontekstu sklepu.

Zmiany w Ustawieniach kontekstu sklepu należy zawsze konsultować z naszym działem wsparcia technicznego
.

Obecnie (2022-12-19) nowy wariant ustawień obsługiwany jest dla brokerów:

  • Magento2 (od wersji 2.0.0.6)
  • PrestaShop (od wersji 1.1.0.19)

Wkrótce obsługa pojawi się także dla: Magento, WooCommerce i ShopGold.