SubSync 2.10.0.0

Migracja na środowisko .NET Runtime 4.7.2 Subiekt NEXO: zmiana sposobu przechowywania adresu dostawy, zmiana sposobu fiskalizacji dokumentów Subiekt GT: obsługa kodów GTU Możliwość identyfikowania kontrahentów wg numeru telefonu Możliwość zablokowania …

Aktualizacja integratora do nowej wersji

Aby pobrać nową wersję integratora, uruchom Aktualizator RTNET. Można to zrobić na kilka sposobów: Z poziomu okna głównego z menu Informacje > Sprawdź aktualizacje: Z poziomu okna głównego – z …

Ustawienia kontekstu sklepu

Niektóre ustawienia konfiguracyjne mają wpływ na zachowanie mechanizmu wymiany danych po stronie sklepu i muszą być wprowadzane po stronie brokera. Dotychczas ustawienia te były wprowadzane za pomocą plików , na …

Wyróżnik mapowania kategorii

Czym jest wyróżnik mapowania kategorii Wyróżnik mapowania kategorii to wartość która pozwala na obsługę więcej niż jednej integracji w ramach jednej bazy podmiotu. Nazwa „wyróżnik mapowania kategorii” sugeruje że wartość …

Podłączenie drugiego sklepu

Podłączenie kolejnego sklepu w ramach jednej licencji W ramach jednej licencji integrator można skonfigurować jednocześnie do pracy z większą liczbą sklepów. Warunkiem jest aby wszystkie sklepy były oparte na tej …