Tryb nauki umożliwia importowanie zamówień, których normalnie nie można zaimportować z powodu braku symbolu towaru po stronie sklepu. Integrator w tym trybie będzie prosił o wskazanie odpowiadającego towaru w WAPRO. Powiązanie to może być użyte jednorazowo (na potrzeby wybranego zamówienia), lub może zostać zapisane na stałe.

Aby włączyć tę funkcję otwórz Konfigurację (F9)Zamówienia → należy zaznaczyć checkbox: Próbuj uzupełnić puste symbole (tryb nauki) i nacisnąć: OK.

Przy ręcznej próbie importu zamówienia, pojawi się lista z wszystkimi towarami z zamówienia z pustym pole Symbol, który należy ręcznie uzupełnić indeksem katalogowym lub handlowym z WAPRO (w zależności od wybranej formy mapowania):

Po uzupełnieniu pola Symbol (1):

Dalszy krok sprowadza się do wybrania spośród dwóch opcji:

  • Zapamiętaj i zamknij (2) – Spowoduje, że symbol zostanie zapisany zarówno w samym zamówieniu jak i w bazie towarów sklepu – przypisze to na stałe indeks z WAPRO do jego odpowiednika po stronie sklepu.
    Funkcja ta dostępna jest tylko dla platform WooCommerce, PrestaShop, Magento i ShopGold.
  • Zastosuj tylko do tego zamówienia i zamknij (3) – Spowoduje, że symbol zostanie przypisany tylko do tego zamówienia, natomiast symbol w bazie towarów sklepu pozostanie pusty.
    Wybranie którejkolwiek z opcji zakończy się importem zamówienia. Aby anulować, wystarczy zamknąć okno.