1. Zaloguj się do panelu Apilo.
 2. Przejdź do Administracja (1), a następnie z rozwijanej listy wybierając Klucze API Apilo (2) -> Nowa aplikacja REST API (3)
 3. Uzupełnij nazwę aplikacji i opcjonalnie opis. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz:
 4. Po zapisaniu sklep wyświetli dane aplikacji i tokeny dostępowe. Nie zamykaj tej strony.
  Dane dostępowe aplikacji widoczne są tylko po dodaniu nowej aplikacji. W przypadku utraty tych danych konieczne będzie dodanie nowej aplikacji (od punktu 2)
 5. Uruchom integrator.
 6. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
 7. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
 8. Uzupełnij dane dostępowe jak przedstawiono na obrazku:
 9. Kliknij link Wygeneruj tokeny (5). Powinien zostać wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji:
  Wygenerowanie nowej pary tokenów dostępowych powoduje unieważnienie poprzedniej
 10. Przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

 

Dodatkowe ustawienia

Plik tokenów

Do połączenia z Apilo niezbędne są tokeny, które przed chwilą wygenerowaliśmy. Z powodu bezpieczeństwa, ważność tokenu została ograniczona do 7 dni. Uruchomienie integratora ręcznie, powoduje odświeżenie ważności tokenu. To samo dzieje się, jeśli zostanie skonfigurowany harmonogram z dowolnym zadaniem – będzie on co jakiś czas odnawiał tokeny bez operatora. Ułatwiamy pracę integratora poprzez utworzenie osobnego pliku tokenów. Wykonuje się to zaznaczając checkbox: Plik tokenów oraz spod menu oznaczonego trzema kropkami wskazując lokalizację:

Jeśli z integratora będziemy korzystać np. na więcej niż 1 komputerze, należy umieścić plik tokenów na wspólnym dysku sieciowym oraz wskazać jego ścieżkę. W ten sposób każdy z integratorów będzie miał dostęp do wspólnego pliku tokenów. Ważne aby upewnić się, że ścieżka prowadzi do tego samego pliku tokenów.
Ustawienie pliku tokenów jest zalecane również dla instalacji jednostanowiskowych.